Qui som

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Som una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida i arrelament lingüístic als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres àmbits d'actuació.

L'àmbit d'empresa i consum té l'objectiu d'aconseguir la plena normalització del català en el món socioeconòmic. Incideix especialment en les relacions de consum com la imatge externa i els serveis que ofereixen les empreses als usuaris i als consumidors. S'actua, de manera preferent, en l'atenció oral i escrita, la publicitat, els catàlegs i els fullets de distribució, l'etiquetatge, les instruccions i els manuals de productes i serveis, la retolació i la cartelleria, la megafonia, els webs, els productes tecnològics, aplicacions, telèfons intel·ligents, els contractes i altres documents semblants, les llistes de preus en bars i establiments de restauració i el paisatge lingüístic davant del client.